O Immediate Zenar

Čo je Immediate Zenar?

Immediate Zenar je cestou do širokej ponuky vzdelávacích firiem zameraných na investície pre jednotlivcov, ktorí chcú sa dozvedieť o investíciách. Je navrhnutý tak, aby im pomohol dosiahnuť tento cieľ bez toho, aby od nich vyžadoval finančné záväzky.

Prečo bol Immediate Zenar vytvorený?

Immediate Zenar vzniklo s cieľom vyriešiť nerovnosť medzi informovanými a neinformovanými jednotlivcami, ktorí sa zúčastňujú na investíciách. Na dosiahnutie tohto cieľa zriadilo Immediate Zenar viacero partnerstiev s vzdelávacími firmami zameranými na investície, aby jednotlivci mohli získať materiály a zdroje týkajúce sa investačného vzdelávania.

Tím za Immediate Zenar

Immediate Zenar môže udržiavať svoje služby vďaka príspevku nášho tímu vo ich rôznych odborných oblastiach. Ich spoločný úsilie zamerané na pomoc jednotlivcom pri získaní vhodných partnerstiev s vzdelávacími firmami zameranými na investície prispelo k šíreniu finančného vzdelávania medzi širokou verejnosťou.

Politika Immediate Zenar

Immediate Zenar je veľkým podporovateľom investačného vzdelávania a venujeme svoj čas a zdroje na zabezpečenie jeho včasného prístupu. Avšak slúžime iba ako spojka medzi vzdelávacími firmami zaoberajúcimi sa investíciami a nevieme o priamom kontakte medzi jednotlivcami a ich príslušnými vzdelávacími firmami.


Immediate Zenar Hlavní

Náš plán

Immediate Zenar sa zaväzuje plne slúžiť svojim používateľom, posúvať sa dopredu s presvedčením, že investačné vzdelávanie je nevyhnutné na rozvoj finančnej gramotnosti spoločnosti. Vytvorili sme kanál, ktorý je neustále v kontakte s investačnými firmami zameranými na vzdelávanie, ktoré predstavujú znalostnú bázu pre jednotlivcov.

Plánujeme rozšíriť našu základňu tým, že budeme spolupracovať s viac vzdelávacími firmami zameranými na investície. Podobne chceme udržiavať a začleniť viac funkcií na našu webovú stránku, aby sme mohli ubytovať viac ľudí a takto priviesť všetkých ľudí na svete k finančnej gramotnosti.

Připojení k firmě
Ochrana osobních údajů:
Rizikové vyskakovacie okno pre stolový počítač
Rizikové vyskakovacie okno pre tablet
Rizikové vyskakovacie okno pre mobil