OVER Immediate Zenar

Wat is Immediate Zenar?

Immediate Zenar is een toegang tot de brede selectie van beleggingseducatiebedrijven die beschikbaar zijn voor individuen die meer willen leren over investeringen. Het is ontworpen om hen te helpen dit doel na te streven zonder enige financiële verplichting van hen te vereisen.

Waarom werd Immediate Zenar gecreëerd?

Immediate Zenar is opgericht om de kloof tussen geïnformeerde en ongeïnformeerde individuen die deelnemen aan investeringen aan te pakken. Om dit te bereiken, heeft Immediate Zenar meerdere partnerschappen opgezet met beleggingseducatiebedrijven om individuen toegang te geven tot materialen en middelen over beleggingseducatie.

Het team achter Immediate Zenar

De diensten van Immediate Zenar worden ondersteund door de bijdrage van ons team in hun verschillende specialisatiegebieden. Hun gezamenlijke inspanning, gericht op het helpen van individuen om geschikte matches te vinden met beleggingseducatiebedrijven, heeft bijgedragen aan de verspreiding van financiële educatie onder de algemene bevolking.

Beleid van Immediate Zenar

Immediate Zenar is een grote voorstander van beleggingseducatie, en we wijden onze tijd en middelen aan het zorgen voor tijdige toegang. We fungeren echter alleen als de schakel naar beleggingseducatiebedrijven en zijn niet op de hoogte van directe interactie tussen individuen en hun respectieve educatieve bedrijven.


Immediate Zenar Hoofd

Onze routekaart

Immediate Zenar is toegewijd om zijn gebruikers volledig van dienst te zijn, en we stuwen onszelf voort met het idee dat beleggingseducatie noodzakelijk is om de financiële geletterdheid van de samenleving te ontwikkelen. We hebben een kanaal gecreëerd dat voortdurend in contact staat met beleggingseducatiebedrijven die een kennisbasis vormen voor individuen.

We zijn van plan om onze basis uit te breiden door samen te werken met meer beleggingseducatiebedrijven. Op dezelfde manier willen we meer functies op onze website behouden en toevoegen om meer mensen te accommoderen en zo iedereen ter wereld te veranderen in financieel geletterd.

U verbinden met het bedrijf
Disclaimer:
Risico popup Desk
Risk popup Tablet
Risico pop-up mobiel